Busca também nas bulas
LISTA DE PRODUTOS  [Download]
BAYCOX SUSP. 5% 250ML - RUMINANTES
ANTIB./TOLTRAZURIL/ORAL
BAYTICOL POUR-ON 1000ML
ECTO POUR-ON
BAYTRIL INJ. 10% 10ML
ANTIB./ENROFLOXACINA/INJ.
BOLFO 200GR
INSETICIDA/PO
BOLFO 1KG
INSETICIDA/PO
CALFON 200ML
CALCIO/INJ.
CATOSAL B12 10ML
CALCIO/INJ.
CATOSAL B12 100ML
CALCIO/INJ.
KINETOMAX INJ. 20ML
ANTIB./ENROFLOXACINA/INJ.
KINETOMAX INJ. 50ML
ANTIB./ENROFLOXACINA/INJ.
KINETOMAX INJ. 100ML
ANTIB./ENROFLOXACINA/INJ.
NEGUVON PO 20GR
VERMIF./TRICLORF./ORAL
ROMPUN 10ML
TRANQUIL./PRE-ANEST./INJ.
TANIDIL 200G
MATA BICHEIRAS PO
TANIDIL 2KG
MATA BICHEIRAS PO
TIGUVON SPOT ON 150ML
ECTO POUR-ON
TIGUVON SPOT ON 1000ML
ECTO POUR-ON
Powered by Doctus Tecnologia. Todos os direitos reservados.